RE-BO d.o.o.

 
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
top_3.jpg

Neporušne preiskave natisni

S svojim usposobljenim, kompetentnim in certificiranim osebjem izvajamo neporušne preiskave z naslednjimi metodami:

 • vizualne preiskave (VT),
 • preiskave s tekočimi penetranti (PT),

 NDT RE-BO preiskave z tekočimi penetranti 2  NDT RE-BO preiskave z tekočimi penetranti 1  NDT RE-BO preiskave z tekočimi penetranti 3  NDT RE-BO preiskave z tekočimi penetranti 4

 • kontrole tesnosti (LT),
 • kontrola tesnosti z vakumskimi povezniki (LT)

NDT RE-BO kontrola tesnosti z vakumskimi povezniki 2

 • ultrazvočne meritve debeline sten (UTT),

NDT RE-BO meritev debeline z ultrazvokom 01

 • meritve debeline zaščitnih premazov,
 • meritve globine razpok,
 • videoskopske preiskave,

NDT RE-BO videoskopska preiskava 02  NDT RE-BO videoskopska preiskava 03  NDT RE-BO videoskopska preiskava 05  NDT RE-BO videoskopska preiskava 06

 • termografija,

  termografija 02  termografija 03    NDT RE-BO termografija cevovod 2  NDT RE-BO Termografija radiator

 • ultrazvočno odkrivanje puščanja,

 ultrazvočno odkrivanje puščanja 1

 • ultrazvočne defektoskopske preiskave,
 • meritve eletro inštalacij,
 • meritve sistemov zaščite pred strelo (strelovodov),
 • meritve ozemljitev,
 • preizkušanje hidrantnih omrežji.


Preiskave izvajamo tako na terenu oziroma na mestu postavitve, kot v naših poslovnih prostorih. Delo pri naročniku opravljamo s pomočjo mobilnega laboratorija. Naše osebje je ustrezno usposobljeno in certificirano npr. v skladu z EN 473.

Neporušne preiskave (NDT kontrole) izvajamo na področjih:

 • kovinsko predelovalne industrije,
 • preskušanja opreme, naprav in konstrukcij pred in med obratovanjem,
 • opreme pod tlakom (PED direktive),
 • ulitkov,
 • odkovkov,
 • varjenih izdelkov,
 • preoblikovanih izdelkov,
 • cevi,
 • skladišč nevarnih tekočin.

V skladu s potrebami naših strank smo razvili namenske programe neporušnih preiskav:

 • kontrola in odkrivanje puščanj sistemov (komprimiran zrak, para, dušik, kisik, gorljivi plini, vakuum, itd.)
 • ultrazvočno spremljanje obratovalnih parametrov ležajev z napovedjo življenjske dobe in izdelavo programa mazanja in vzdrževanja,
 • pregledi delovanja kondenzacijskih lončkov pri parnih sistemih z izračunom potencialnih prihrankov,
 • istočasna ultrazvočna in termografska kontrola električnih instalacji in omaric,
 • spremljanje pojava kavitacije na ventilih, črpalkah in turbinah,
 • spremljanje korozije in erozije na procesnih sistemih,
 • kontrola tesnosti hladilnih komor, čistih prostorov, nad in podtlačnih prostorov,

Neporušne preiskave (NDT) so preiskave pri katerih z metodami, ki ne spreminjajo kontroliranega objekta ali materiala določimo njegovo kvaliteto oziroma skladnost z zahtevami standardov in predpisov. Med porušnimi preiskavami pa se kontroliran objekt poškoduje, zlomi, oziroma preobremeni. Porušne preiskave so drage in velikokrat tudi neizvedljive.

NDT metode so ključnega pomena pri zagotavljanju energetsko in stroškovno učinkovite, varne in zanesljive proizvodnje ter obratovanja postrojenj in izdelkov. Uporabne so v širokem spektru industrijskih področij in v skoraj vseh fazah izdelave ter obratovanja izdelka. Najpogostejša področja uporabe so: proizvodnja in distribucija energije, gradbeništvo, cevovodi, avtomobilska industrija, itd.

Čeprav so bile prvotno NDT preiskave vpeljane zaradi varnostnih razlogov, se danes največ uporabljajo za zagotavljanje zanesljive, kvalitetne proizvodnje in zmanjševanje obratovalnih stroškov. NDT preiskave imajo še veliko neizkoriščenega potenciala na področju ekologije, varovanja zdravja in človeških življenj.

Vsaka neporušna metoda ima svoje prednosti in slabosti, zato je lahko ena primerna, druga pa popolnoma neprimerna za določeno aplikacijo. V veliko primerih se za najustreznejše izkaže uporaba kombinacije dveh ali več metod. Pri tem je zanesljivost metode ključnega pomena.

Usposobljenost in kompetentnost osebja, ki izvaja neporušne preiskave in vrednoti rezultate ima odločilen pomen. Ustrezno izšolano, usposobljeno in certificirano osebje, ki pozna metodo s katero izvaja preiskave, je pogoj za polno izkoriščenost možnosti, ki jih metoda nudi ter pravilno interpretacijo dobljenih rezultatov.