RE-BO d.o.o.

 
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
top_4.jpg

Varstvo pri delu - Pogosta vprašanja natisni

1. Katere so predpisane kontrole plinskih napeljav, naprav in opreme?

Zakonska osnova za izvajanje kontrol tesnosti plinskih instalacij:

 •  3. odstavek 94. člena Pravilnika o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (U.L. RS 101/2004),
 •  pregled in preizkus plinske instalacije za UNP - točka 4.2.15 Pravilnika o utekočinjenem naftnem plinu (U.L. RS 22/91),
 •  78. člen Pravilnika o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z najvišjim delovnim tlakom do vključno 16 bar (Ur.l. RS 26/2002),
 •  točka 4.1 – SIST EN 12327 Tlačni preizkusi, postopki pred začetkom obratovanja in po prekinitvi obratovanja,
 •  točka 6.3.8.3 – SIST EN 15001-2 Infrastruktura za plin – Plinske napeljave za gorljive pline z delovnim tlakom nad 0,5 bar za industrijsko uporabo in nad 5 bar za industrijsko in neindustrijsko uporabo – 1.del: Podrobne funkcionalne zahteve za začetek obratovanja, obratovanje in vzdrževanje.

Zakonsko predpisana periodika: enkrat letno.

Zakonska osnova za izvajanje kontrol varnostnih naprav na plinskih napeljavah:

 • 2. odstavek 96. člena – poglavje 22 - pravilnika o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih – (Ur. list RS št. 89/1999 in 39/2005) in
 • 54. člen pravilnika o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme - Ur. list RS št. 101/2004.

2. Ali mora biti pregledan tudi celoten sistem (npr.: plinska kotlarna , kuhinja, industrijski plinski porabnik)?

Zakonska osnova za izvedbo prvega pregleda plinskih napeljav, naprav in opreme:

 • 9. člen Pravilnika o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Ur.l. RS 101/2004)

Zakonska osnova za izvedbo periodičnih pregledov plinskih napeljav, naprav in opreme:

 • 43. člen Pravilnika o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Ur.l. RS 101/2004)

3. Katere so najpogostejše neustreznosti ugotovljene med izvajanjem kontrol?

Ugotovljene neustreznosti so razvrščene v naslednje skupine:

 • neustrezne tlačne stopnje vgrajenih elementov (armatur, regulatorjev, manometrov – razlog: neznanje projektantov, nadzora in izvajalca – različno od primera do primera),
 • neustrezno prezračevanje prostora s plinskimi trošili (razlog: neznanje projektantov, nadzora in izvajalca),
 • neustrezno izvedeni prehodi plinskih cevi skozi stene (razlog: neznanje nadzora in izvajalca),
 • na plinskih napeljavah in regulatorskih progah niso predvideni priključki za izvajanje kontrol (razlog: neznanje projektantov, nadzora in izvajalca),
 • niso izvedeni zasilni izklopi plinskih napeljavah in naprav (razlog: neznanje projektantov, nadzora in izvajalca).

4. Kako pogosto se pri periodičnih kontrolah odkrije neskladnosti:

Netesnosti se na plinskih napeljavah začno pojavljati po 5 do 6 letih obratovanja na razstavljivih spojih. Razlog je običajno v zmanjšanih tesnilnih lastnostih uporabljenih tesnilnih materialov.

Natančnost delovanja varnostnih naprav na regulatorjih tlaka plina se z leti uporabe zmanjšuje. Največkrat pride do stalnega puščanja plina na varnostnem izpustnem ventilu in do nekontroliranih izklopov varnostno zapornega ventila.

Pri puščanju varnostnega izpustnega ventila (VIV) pride do povečane porabe plina, ker ta uhaja v atmosfero, pri izklopih pa varnostni zaporni ventil (VZV) povzroča težave, ker je potrebno stalno resetiranje.

5. Kateri plin med gorljivimi plini je bolj varen za uporabo?

Bolj varen je zemeljski plin, ker je lažji od zraka in se v prostoru zbira pod stropom. Če odpremo okna in vrata se prostor hitro prezrači in nevarnost eksplozije hitro mine.

Pri puščanju utekočinjenega naftnega plina (ki se hrani npr.: v jeklenkah) pa se ta zbira pri tleh, ker je težji od zraka. Vstopi tudi v nižje prostore in kanalizacijo. Zračenje kleti in kanalizacij je zelo dolgotrajno.

V primeru puščanja plina (katerega koli) takoj zaprite pipo pred mestom puščanja in odprite okna ter vrata. Ne uporabljajte odprtega ognja. O puščanju takoj obvestite sosede, sodelavce – če je potrebno tudi gasilce.

Tudi če ste zaprli pipo, ne zaupajte da tesni. Lahko malo pušča in se bo plin spet nabral.