RE-BO d.o.o.

 
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
top_6.jpg

Varstvo pri delu natisni

Splošno:

 • pogodbeno izvajanje strokovnih nalog varnosti pri delu,
 • izdelava izjave o varnosti z oceno tveganja ter revizije ocen,
 • izdelava ocene tveganja za nevarne kemične snovi (po metodi FMEA) pred začetkom uporabe in v fazi uporabe,
 • programsko vodenje evidenc s področja varnosti in zdravja pri delu.


Prvi in periodični pregledi in preizkusi delovne opreme in izdelava poročil za:

 • plinske napeljave, naprave in opremo (zemeljski plin, UNP, tehnični plini),  
 • parne, pnevmatske in  hidravlične naprave, napeljave in opremo,
 • energetske naprave (npr.: kotlarne, črpališča, kompresorske postaje, bazenska tehnika), 
 • skladišča goriv in tehničnih plinov,
 • prezračevalne naprave,
 • preizkusi delovanja varnostnih elementov,
 • trdnostni in tesnostni preizkusi plinskih instalacij.

detekcija puščanja plina  kontrola sistema gašenja plinskih rezervoarjev  kontrola delovanja plinske regulatorske proge 2  kontrola delovanja plinske regulatorske proge


Meritve z izdelavo poročil za:

 • prezračevalne sisteme (v skladu s kadilskim zakonom, pravilnikom o prezračevanju in klimatizaciji stavb, pravilnik o delovnih prostorih),
 • mikroklime na delovnih mestih,
 • temperaturo površin (zaradi požarne varnosti),
 • meritve tlakov (do 700 bar).

Meritve odvodne ventilacije izpušnih plinov


Izdelava poslovnikov in navodil za:

 • plinske napeljave, naprave in opremo (zemeljski plin, UNP, tehnični plini),
 • parne, pnevmatske in  hidravlične naprave, napeljave in opremo,
 • energetske naprave (npr.: kotlarne, črpališča, kompresorske postaje, bazenska tehnika), 
 • skladišča goriv in tehničnih plinov,
 • prezračevalne sisteme,
 • za tlačne preizkuse plinskih instalacij v fazi izvedbe in uporabe,
 • uporabo nevarnih kemičnih snovi, 
 • lovilce olj in naftnih derivatov.


Usposabljanja delavcev:

 • priprava in izvajanje seminarjev za monterje vseh vrst instalacij, vzdrževalce, upravljavce energetskih in plinskih napeljav, naprav in opreme,  odgovornih oseb za plinske sisteme, uporabnike plinskih instalacij v kuhinjah, industriji,
 • uporabnike tehničnih plinov,
 • varno delo z nevarnimi kemičnimi snovmi,
 • odgovorne vodje del in gradbišč,
 • preizkusi usposobljenosti delavcev na delovnih mestih ter izdaja potrdil o usposobljenosti.


Ostalo:

 • izdelava seznama obveznih pregledov in preizkusov, ki jih predpisuje zakonodaja za posamezne objekte,
 • svetovanje pri izdelavi tehnične dokumentacije in izjav o skladnosti za stroje,
 • svetovanje pri izdelavi projektne dokumentacije,
 • izvedeniška mnenja pri tehničnih pregledih,
 • izračun sence in vplivov na bivalno okolje.