RE-BO d.o.o.

 
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
top_1.jpg

Neporušne preiskave - Elektro meritve natisni

Storitve, ki vam jih ponujamo:

 • meritve elektroinštalacij na stanovanjskih, poslovnih in gospodarskih objektih,
 • meritve strelovodne inštalacije (zaščite pred strelo),
 • meritve ozemljitev,
 • meritve dodatnih izenačitev potencialov,
 • izdelavo poročil,
 • sledenje elektroinštalacij,
 • meritve kakovosti napetosti,
 • meritve izolacijskih upornosti naprav.

MERITVE ELEKTROINŠTALACIJ

Slaba izolacija kablov lahko povzroči kratek stik. V tem primeru se bo ob pravilno postavljeni elektrioinštalaciji izklopila varovalka ali zaščitna naprava. Če zaščita ne deluje pravilno, lahko veliki kratkostični tokovi povzročijo pregretje kabla in posledično požar. Slaba izolacija lahko vodi tudi do električnega udara uporabnika.

Problem predstavljajo tudi zemeljski stiki, ki lahko zaradi slabe izolacije nastopijo med vodnikom in okolico. Raziskave so pokazale, da lahko že zelo nizek tok (300 mA) povzroči požar v suhih in prašnih prostorih. Varovalke takšnih malih tokov ne zaznajo. Ta problem učinkovito rešujejo FID stikala priključena v električne inštalacije.

Tem težavam se lahko izognemo z izvajanjem rednih meritev elektroinštalacij, ki jih izvajamo:

 • pred začetkom uporabe novih elektroinštalacij ali priključitvi strojev ter naprav,
 • po spremembi oz. po popravilu elektroinštalacij,
 • po premestitvi strojev,
 • periodično v določenih intervalih za posamezno elektroinštalacijo,
 • periodično glede na oceno tveganja.

MERITVE ZAŠČITE PRED STRELO (MERITVE STRELOVODOV)

Strela ima uničujoče posledice za ljudi in naprave, saj se ob udaru strele sprosti velika količina energije. Udarom strele so najbolj izpostavljene visoke stavbe in ostali visoki objekti. Da se izognemo gmotni škodi ob udaru strele, poskrbimo za pravilno delovanje zaščite pred strelo. 

Izvajamo vse potrebne meritve zaščite pred strelo (strelovoda):

 • po namestitvi strelovodnih inštalacij in ozemljil,
 • po udaru strele,
 • po predelavi ali popravilu strelovoda,
 • periodično.

MERITVE IZOLACIJSKE UPORNOSTI

Za odkrivanje in odpravljanje napak na izolacijah naprav izvajamo naslednje meritve:

 • izolacijskih upornosti transformatorjev,
 • izolacijskih upornosti motorjev in generatorjev,
 • izolacijskih upornosti strojev in naprav,
 • izolacijskih upornosti kablovodov,
 • izolacijske trdnosti.

Poleg meritev električnih in strelovodnih inštalacij ter izolacijskih upornosti izvajamo tudi preglede električnih inštalacij s termovizijsko kamero in ultrazvokom.

PREGLED ELEKROINŠTALACJI Z ULTRAZVOKOM

Na elektroinštalacijah in napravah lahko z ultrazvočno defektoskopijo odkrijemo naslednje indikacije za napake:

 • preboji,
 • koronske razelektritve,
 • plazilni tokovi.

Vsaka od teh indikacij ima značilen zvok, na podlagi katerega kontrolor določi vrsto in resnost napake. Preiskave se lahko izvaja na naslednjih električnih napravah:

 • stikalih in stikalnih omarah,
 • transformatorjih,
 • izolatorjih,
 • zbiralkah,
 • relejih.