RE-BO d.o.o.

 
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
top_6.jpg

Skladišča nevarnih tekočin natisni

Smo KONTROLNI ORGAN ZA PREVERJANJE UKREPOV ZA PREPREČEVANJE IZTEKANJA NEVARNIH TEKOČIN in KONTROL TESNOSTI po 18. členu Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (UL RS 104/2009, 29/2010) za vse vrste skladišč, kjer se uporabljajo rezervoarji izdelani:

 • iz jeklene pločevine - izdelani v delavnici.
 • iz jeklene pločevine - izdelani na mestu vgradnje.
 • iz armiranega poliestra.

RE-BO skladišča nevarnih tekočin 1  RE-BO skladišča nevarnih tekočin 2  RE-BO skladišča nevarnih tekočin 3  RE-BO skladišča nevarnih tekočin 4

Opravljamo z Uredbo predpisane kontrole (16. in 17. člen):

KPP - kontrola pred prvim polnjenjem nepremičnega rezervoarja.

KMO - kontrola med njegovim obratovanjem.

KIR - kontrola izpraznjenega rezervoarja.

IKIR - izredna kontrola izpraznjenega nepremičnega rezervoarja – po rekonstrukciji ali pred njegovim ponovnim polnjenjem, če nepremični rezervoar ni bil polnjen z nevarno tekočino več kot dve leti ali na zahtevo inšpektorja.

VA - kontrola naprav za preprečevanje prepolnitve rezervoarjev, naprav za kontrolo tesnosti in  kontrolo iztekanja.

TP - kontrole tesnosti rezervoarjev, cevovodov, opreme skladišč in preskušanje tesnosti zadrževalnih sistemov

UTT -  merjenje debeline stene z ultrazvokom

Namen izvajanja kontrol skladišč nevarnih tekočin:

Kontrola pred prvim polnjenjem, kontrola med obratovanjem, kontrola izpraznjenega rezervoarja in izredna kontrola po rekonstrukciji ali pred ponovnim polnjenjem skladišč nevarnih tekočin, so preventivna zaščita pred pojavom poškodb, ki so lahko posledica:

 • neupoštevanja standardov in predpisov,
 • neustrezne proizvodnje,
 • neustreznega transporta,
 • neustrezne postavitve rezervoarja in montaže cevovodov in pripadajoče opreme,
 • neskladnosti varovalne opreme,
 • skritih napak,
 • slabega vzdrževanja med uporabo,
 • korozijskega razjedanja,
 • sprememb materiala zaradi vremenskih vplivov ali vpliva skladiščne tekočine,
 • drugih nepredvidljivih dogodkov na mestu uporabe.

Tip kontrolnega organa:
Delujemo kot kontrolni organ tipa C v skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17020.

Organiziramo vse potrebne aktivnosti za ureditev skladišč skladno z zahtevami Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (UL RS 104/2009, 29/2010):

 • evidentiranje obstoječih skladišč,
 • pregled tehnične dokumentacije za nova skladišča in rekonstrukcijo obstoječih skladišč,
 • prijavo in odjavo skladišč večjih od 10 m3 na ministrstvo za okolje (10. člen),
 • izdelavo načrta ravnanja z nevarnimi tekočinami za skladišča z zmogljivostjo večjo od 10m3 (14. člen),
 • izvedbo predhodnih kontrol zaradi uskladitve obstoječih skladišč z zahtevami Uredbe (5., 6., 7., 8. člen),
 • pripravo skladišč za izvedbo kontrol.