RE-BO d.o.o.

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
top_4.jpg

O podjetju natisni

Smo podjetje, ki se ukvarja:

  • s kontrolo opreme pod tlakom,
  • s kontrolo skladišč nevarnih tekočin,
  • s storitvami s področja varnosti in zdravja pri delu,
  • z revidiranjem, projektiranjem, inženiringom, nadzorom in svetovanjem s področja investicijskih gradenj ter
  • neporušnimi preiskavami (NDT kontrolami).

kontrola tlačne posode zrakcevovod 2skladišče nevarnih tekočinplinska regulatorska progatermografijaprojektiranje strojnih instalacij 1

Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1992. Že od ustanovitve se trudimo vlagati v zaposlene, sej se zavedamo pomena strokovno usposobljenega kadra. Za storitve, ki jih opravljamo imamo tudi ustrezna pooblastila za delo. Pri delu se trudimo za kakovostno izvedbo storitev in zadovoljstvo naših naročnikov. K temu nas navezuje tudi certifiakt kakovosti po standardu ISO 9001:2015, ki smo ga pridobili med prvimi projektnimi biroji v Sloveniji leta 2002.

RE-BO d.o.o. je akreditiran pri Slovenski akreditaciji s številko akreditacije K-074 na področju kontrole (SIST EN ISO/IEC 17020, tip C).

Pri izvedbi del uporabljamo sodobno računalniško, programsko in drugo tehnično opremo, katera nam omogoča, da izkoristimo lastno strokovnost in ustvarjalnost ter tako naročniku nudimo kakovostne storitve. Dokaz kakovosti naših storitev je širjenje obsega storitev, ki jih opravljamo za obstoječe naročnike ter pridobivanje novih naročnikov na podlagi njihovih priporočil. Veliko pozornosti namenjamo izobraževanju zaposlenih. Sodelujemo tudi v strokovnih in interesnih združenjih.
Dolgoletne izkušnje, strokoven odnos do dela in številne reference nas uvrščajo med podjetja, ki so vredna zaupanja. Zadovoljstvo in priporočila obstoječih naročnikov so garancija za naše nadaljnje delo in razvoj.